top of page
4.jpg
IMG_0165 copy.jpg

Workshop 1

Basic Preserved Flower Arrangement

เทคนิคการจัดดอกไม้พรีเสริฟเบื้องต้น

   

ระยะเวลา:  3 ชั่วโมง          2,500 บาท

รวมดอกไม้พรีเสริฟ  วัสดุ  อุปกรณ์ และสามารถนำผลงานกลับบ้านได้

รู้หรือไม่  เทคนิคการจัดดอกไม้พรีเสริฟแตกต่างจากเทคนิคการจัดดอกไม้สด  เวิร์คชอพนี้ ท่านจะได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นอย่างครบถ้วน เพื่อให้คุณสามารถจัดดอกไม้พรีเสริฟ ได้ตามใจปรารถนา   ผู้เรียนสามารถเลือกประเภทดอกไม้  สีดอกไม้  ใบไม้  ใบแซมตามที่ใจชอบ  ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การจัดดอกไม้มาก่อน  

 

 

2021-04-15 13.43.02.jpg

Workshop 2

Floral Chandelier

Materials Included

IMG_0457.jpg

เทคนิคการจัดโคมระย้าด้วยดอกไม้พรีเสริฟ

   

ระยะเวลา:  3.5 ชั่วโมง          3,500 บาท

 

เรียนรู้เทคนิคการจัดโคมระย้าที่ทำจากพรีเสริฟฟลาวเวอส์ และสามารถนำกลับบ้านเพื่อตกแต่งภายใน 

เนื้อหาหลักสูตรโดยสังเขป:

1. รูปแบบโคมระย้า (Chandelier) และการออกแบบ เพื่อเลือกดอกไม้พรีเสริฟ หรือใบไม้พรีเสริฟที่เหมาะสม

2. การเตรียมวัสดุ การทำโครงสำหรับโคมระย้า

3. การออกแบบเพื่อจัดดอกไม้พรีเสริฟกับโคมระย้า และการเพิ่มลูกเล่น

4. การดูแลรักษาโคมระย้าดอกไม้พรีเสริฟ

Untitled-2.jpg

Fun Activity 

Flower Buffet

7.jpg

ฟลาวเวอส์บุฟเฟ่ต์

   

ระยะเวลา:  1 - 4 ชั่วโมง          500 - 5,000 บาท

เคยรู้สึกไหมคะว่า  เพื่อคนพิเศษในวันพิเศษของเขา  คุณอยากจะบรรจงทำของขวัญชิ้นพิเศษด้วยฝีมือของคุณเองอย่างประดิษฐ์ประดอยและเทใจทำอย่างเต็มที่  ของขวัญชิ้นนี้พิเศษและอยู่ได้นานหลายปี ของขวัญแทนใจคุณ แทนคำพูดของคุณ  

  

ให้ "ฟลาวเวอร์บุฟเฟ่ต์" เป็นคำตอบของคุณ  คุณลูกค้าสามารถเลือกประเภทและสีดอกไม้พรีเสริฟ ดอกแซมพรีเสริฟ ใบไม้พรีเสริฟ เพื่อจัดดอกไม้ได้เองในภาชนะที่ลูกค้าเป็นผู้เลือกเอง 

  

"เมจิกุ" จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ เพื่อการจัดดอกไม้พรีเสริฟ  พร้อมภารชนะการจัดในรูปแบบต่างๆ  โดยลูกค้าสามารถเลือกดอกไม้-ดอกไม้-ใบไม้พรีเสริฟได้อย่างเต็มที่ (บุฟเฟ่ต์) เพื่อจัดลงในขนาดภาชนะที่ลูกค้าได้เลือกนั้น 

IMG_0355_edited.jpg

Workshop 4

Floral Chandelier

Materials Included

376342_edited.jpg

หลักสูตรวิชาชีพ (ระดับ 1)

15 ชั่วโมง          15,000 บาท             

หลักสูตรนี้สำหรับผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจดอกไม้พรีเสริฟฟลาวเวอส์ โดยจะได้เรียนรู้เทคนิคและทักษะทุกอย่างเกี่ยวกับการจัดพรีเสริฟฟลาวเวอส์ทุกรูปแบบ 

     

เนื้อหาหลักสูตร:

1.  เทคนิคการจัดดอกไม้พรีเสริฟที่ต้องทราบ  การทำดอกไม้บาน การต่อก้าน

2. การจัดช่อเจ้าสาวด้วยดอกไม้พรีเสริฟ

3. การทำดอกไม้ติดหน้าอกเจ้าบ่าว (Corsage)

4. การจัดบูเก้สไตล์การ์เด้น

5. การจัดโคมระย้าดอกไม้พรีเสริฟ

6. การทำนาฬิกาดอกไม้พรีเสริฟ

7. การจัดดอกไม้พรีเสริฟในโดมแก้ว

8. เทคนิคการดูแลดอกไม้พรีเสริฟ

IMG_8063.JPG

Workshop 5

Floral Chandelier

Materials Included

IMG_8067.JPG

เวิร์คชอพกิจกรรม "แม่และเด็ก"

ระยะเวลา  3 ชั่วโมง       1,500 - 3,000 บาท

 

จะมีอะไรดีไปกว่าที่คุณแม่และคุณลูกได้ใช้เวลาอย่างสร้างสรรด้วยกัน  ด้วยการใช้เวลา 3 ชั่วโมงจัดดอกไม้ตุ๊กตา  กรอบรูปดอกไม้  นาฬิกาดอกไม้  หรือจัดดอกไม้รูปแบบอื่นใดตามที่คุณแม่กับคุณลูกเลือก      

content-1920x1920(3).jpg

Workshop 6

Customized Group or Private

upon request.

z.jpg

เวิร์คชอพ "เป็นกลุ่ม" หรือ "ไพรเวท"

ผู้สนใจอยากเรียนการจัดพรีเสริฟฟลาวเวอส์แบบ customized หรือแบบ private  สามารถติดต่อได้ผ่าน LINE ID:   @magiku

bottom of page